Beynelmilel nedir?

Beynelmilel, uluslararası, enternasyonel anlamlarına gelmektedir.

Cümle içerisinde kullanımına örnek

Medeniyetin beynelmilel, fakat harsın mutlaka milli olduğunu unutmayacağız. (O. S. Orhon)

Son eklenenler

say